Endring i Lånekassens regler fra og med undervisningsåret 2016–2017

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift for tildeling av utdanningsstøtte for 2016–2017. Her er en oversikt over de viktigste endringene for elevene deres.

Foreldre til elever under 18 år skal signere avtalen om støtte

Slik det er i dag, må både forelder og elev signere avtalen om støtte når eleven er under 18 år, uavhengig av om eleven bare får stipend, eller stipend og lån. Nytt fra neste undervisningsår er at bare forelder/verge skal signere hvis eleven bare får stipend. Får eleven lån, skal fortsatt både eleven og en forelder/verge signere avtalen.

Satser for utstyrsstipend

Dere finner en oversikt over hvilke satser som gjelder for de ulike utdanningsprogrammene på www.lanekassen.no/utstyrsstipend.

Her søker dere: https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/vg/slik-soker-du/

Vil dere videreformidle informasjon til elevene for oss?

Vi har laget en egen nettside med informasjonsmateriell til elevene. Her kan dere laste ned bilder, film, statusoppdateringer og artikler, og bruke det på egne nettsider. 

·         Informasjonsmateriell til elever finner dere her.