FAKTA OM SKOLEN

Båtsfjord Private Videregående Skole AS er startet for å kunne gi et stabilt videregående skoletilbud i Båtsfjord. I første omgang ved å tilby et treårig skoletilbud innen studiespesialisering som gir elevene generell studiekompetanse.

Skolen eies av næringslivet i Båtsfjord og Båtsfjord kommune i fellesskap. Skolen er organisert som et aksjeselskap med følgende fordeling av aksjene:

  • Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe: 25 %

  • Linken næringshage: 25 %

  • Båtsfjord Invest: 25 %

  • Båtsfjord kommune: 25 %

Ved andre forsøk, i 2014, fikk skolen innvilget søknad om statsstøtte etter privatskoleloven. Skolen har fått tillatelse til å drive med inntil 20 elever i henholdsvis vg1, vg2 og vg3, til sammen inntil 60 elever. I tillegg kan vi ha inntil 5 elever på studiespesialisering påbygning.

Skolen har fått godkjenning og statsstøtte for å drive på religiøst, dvs. kristent grunnlag. I praksis vil dette si at skolen underviser i faget kristendomskunnskap i vg1 og vg2. Dette faget kommer i stedet for et valgfritt programfag i vg2 i den offentlige skolen. Påbygningselevene har også kristendom sammen med både vg1 og vg2. Det er ingen krav om at verken lærere eller elever skal bekjenne kristen tro, og skolen er åpen for alle elever over hele landet som har rett på videregående skolegang etter opplæringsloven. De som har brukt opp denne skoleretten kan ikke gå på vår skole.

Skolen startet opp høsten 2015 med vg1. Fra skoleåret 2016/ 2017 har vi vg1 og vg2, mens fra skoleåret 2017/ 2018 vil det være full drift med vg1, vg2, vg3 og påbygning.

Som alle privatskoler godkjent etter friskoleloven, er vår skole i hovedsak finansiert med statsstøtte og skolepenger. I tillegg dekker Båtsfjord kommune alle utgifter til skolelokaler, samt et begrenset driftstilskudd ved behov. Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe har gitt elevpc'er som gave.

Fra 2017 utgjør de årlige skolepengene kr. 18 360,- pr. elev med full plass. Våren 2017 betales det for 7 måneder, dvs. 7/12 av kr. 18 360. Dette utgjør kr. 10 710,-. Høsten 2017 betales det 5/12. Dette utgjør kr. 7650,-. Høstens første femtedel betales som depositum når elev/ foresatte takker ja til skoleplass. Skolen og elev/ foresatt inngår egen skriftlig avtale om betaling av skolepenger. Lånekassen yter lån til skolepenger for de som ønsker det. Dette lånet er ikke behovsprøvd.

Statstøttens og skolepengenes størrelse fastsettes årlig av Utdanningsdirektoratet på bakgrunn av hva en skoleplass på studieforberedende koster i gjennomsnitt i de offentlige skolene i Norge. For 2017 er denne satsen satt til kr. 122 400,- pr. elev. Av dette beløpet får vi 85 % i statsstøtte. De siste 15 % dekkes gjennom skolepenger.