Skolen underviser i førlgende fag i vg1 studiespesialisering:

I vg1 studiespesialisering er alle fag obligatoriske, det er ingen valgfag (programfag). På vår skole kommer første del av kristendomsfaget i tillegg til de fagene som også er i vg1 i den offentlige skolen. Det undervises i følgende (tallet i parentes er antall skoletimer a 45 min. pr. uke):

 • Kristendom (2,5)

 • Norsk (4)

 • Matematikk (5)

  • Vi tilbyr både T (vanskeligst) og P
 • Naturfag (5)

 • Engelsk (5)

 • Fremmedspråk (4)

  • Vi tilbyr både finsk som andrespråk,russisk og tysk
 • Samfunnsfag (3)

 • Geografi (2)

 • Kroppsøving (2)

Til sammen: 32,5 undervisningstimer a 45 minutter pr. uke