Lærere skoleåret 2019/2020

 

  • Øyvind Hauken
   • Underviser i norsk (vg1 og vg2)
  • Viggo Holger Juul Larsen
   • Underviser i tysk (vg1 og vg2), og og sosiologi og sosialantropologi (vg2)
  • Jarle Nilsen
   • Underviser i matematikk (vg1 og vg2) og naturfag (vg1)
  • Ellen Firing Barsnes
   • Underviser i kristendom (vg1 og vg2) og geografi (vg1)
  • Sissel Garte
   • Underviser i engelsk (vg1), samfunnsfag (vg1) og historie (vg2)
  • Inna Kristiansen
   • Underviser i russisk (vg1 og vg2)
  • Kirsi Rantala
   • Underviser i finsk som andrespråk (vg1)
  • Veronje Kelly
   • Underviser i entreprenørskap og bedriftsutvikling (vg2)
  • Peer Ivar Stenumgaard
   • Underviser i kroppsøving (alle)

Øyvind Hauken er rektor. Skoleåret 2019/2020 vil han også være rådgiver og kontaktlærer.