Lærere skoleåret 2018/2019

 

  • Øyvind Hauken
   • Underviser i norsk (vg3)
  • Viggo Holger Juul Larsen
   • Underviser i tysk (vg1), historie (vg3) og sosialkunnskap (vg3)
  • Jarle Nilsen
   • Underviser i matematikk (vg1 og vg2), naturfag (vg1), geografi (vg1) og rettslære (vg3)
  • Karianne Marcussen
   • Underviser i norsk (vg1 og nynorsk), kristendom (vg1) og religion (vg3)
  • Sissel Garte
   • Underviser i engelsk (vg1) og samfunnsfag (vg1)
  • Inna Kristiansen
   • Underviser i russisk (vg1)
  • Veronje Kelly
   • Underviser i entreprenørskap og bedriftsutvikling (vg3)
  • Peer Ivar Stenumgaard
   • Underviser i kroppsøving (alle)

Øyvind Hauken er rektor. Skoleåret 2018/2019 vil han også være rådgiver og kontaktlærer.