FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen, dvs. både grunnskole og videregående skole. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år. FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen.

Her er hjemmesiden til FUG: www.fug.no