Vi har følgende fag i vg2 studiespesialisering skoleåret 2019/2020:

I vg2 studiespesialisering er noen fag såkalte fellesfag. Disse er felles for alle videregående skoler med studiespesialisering. I tillegg skal det undervises i to programfag som er fordypningsfag. Disse kan variere fra skole til skole og fra skoleår til skoleår. Siden vår skole har svært få elever, må alle elevene i vg2 ha de samme to programfagene. De må også i vg3 fortsette med de samme to fagene. Skolens eiere har bestemt at det ene programfaget skal være "Entreprenørskap og bedriftsutvikling (EB)". Som en del av dette faget skal elevene drive en ungdomsbedrift. Dette skjer etter organisasjonen Ungt entreprenørskap sitt undervisningsprogram for ungdomsbedrifter.

Det andre programfaget blir Rettslære skoleåret 2020/ 2021.

Det undervises i følgende fag i vg2 (tallet i parentes er antall skoletimer a 45 min. pr. uke):

Fellesfag:

 • Kristendom (2,5)
 • Norsk (4)

 • Matematikk (3)

  • Vi tilbyr kun P
 • Fremmedspråk (4)

  • Vi tilbyr både finsk som andrespråk, tysk og russisk. Elevene fortsetter med samme språk som i vg1
 • Historie (2)

 • Kroppsøving (2)

Programfag:

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling (5)
 • Rettslære(5)

Til sammen: 27,5 undervisningstimer a 45 minutter pr. uke.