Vi har følgende fag i vg3 studiespesialisering skoleåret 2017/ 2018:

I vg2 og vg3 studiespesialisering er noen fag såkalte fellesfag. Disse er felles for alle videregående skoler med studiespesialisering. I tillegg skal det undervises i to programfag som er fordypningsfag. Disse kan variere fra skole til skole og fra skoleår til skoleår. Siden vår skole har svært få elever, må alle elevene i vg3 ha de samme to programfagene. De må også i vg3 fortsette med de samme to fagene som de hadde i vg2. Skolens eiere har bestemt at det ene programfaget skal være "Bedriftsutvikling og entreprenørskap". Som en del av dette faget skal elevene starte ungdomsbedrift. Dette skjer etter organisasjonen Ungt entreprenørskap sitt undervisningsprogram for ungdomsbedrift.

Det andre programfaget som blir videreført fra vg2 er rettslære i skoleåret 2017/ 2018.

I tillegg skal vg3 ha et tredje programfag som de ikke har hatt før. Skoleåret 2017/ 2018 bli dette sosiologi, et fag som de vil ha sammen med vg2.

Det undervises i følgende fag i vg3 (tallet i parentes er antall skoletimer a 45 min. pr. uke):

Fellesfag:

  • Religion og etikk (3)
  • Norsk (6)

  • Historie (4)

  • Kroppsøving (2)

For elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen:

  • Tysk (5)

Programfag:

  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling (5)
  • Sosialkunnskap (5)
  • Rettslære (5)
    • Elever med tysk i vg3 har ikke dette tredje programfaget

 

 

Til sammen: 30 undervisningstimer a 45 minutter pr. uke.