Fra og med skoleåret 2020/ 2021 blir det igjen undervist i disse fagene i vg3:

Fellesfag:

  • Religion og etikk (3)
  • Norsk (6)

  • Historie (4)

  • Kroppsøving (2)

For elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen:

  • Tysk (5)

Programfag:

  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling (5)
  • Sosialkunnskap (5)
  • Rettslære 1 (5)
    • Elever med tysk i vg3 har ikke dette tredje programfaget

 

Til sammen: 30 undervisningstimer a 45 minutter pr. uke.