NB! Skoleåret 2019/2021 underviser vi ikke i fagene for påbygning:

 

Fra og med skoleåret 2020/2021 underviser vi igjen i følgende fag:

Påbygging er for elever som har fullført vg1 og vg2 yrkesfag og som ønsker generell studiekompetanse for å kunne komme inn på høgskole eller universitet. De følger noe undervisning sammen med vg1, noe sammen med vg2 og noe sammen med vg3. Tallene i parentes er antall skoletimer a 45 min. pr. uke.

Fellesfag:

  • Kristendom (5): Sammen med vg1 (2,5) og vg2 (2,5)
  • Norsk (10): Sammen med vg2 (4) og vg3 (6).

  • Matematikk (5): Sammen med P-matematikk vg1 (2) og P-matematikk vg2 (3)

  • Naturfag (3): Sammen med vg1 (3)
  • Historie (5): Sammen med vg2 (1) og vg3 (4)

  • Kroppsøving (2): Sammen med vg1, vg2 og vg3.

Til sammen: 30 undervisningstimer a 45 minutter pr. uke.