15. aug, 2017

2017/2018

Vår skole følger Båtsfjord skole sin skolerute.
Se dokument nedenfor.

Skolerute 2017-2018

Med vennlig hilsen

Øyvind Hauken