11. aug, 2018

2018/2019

Vår skole følger Båtsfjord skole sin skolerute.
Se dokument nedenfor.

Med vennlig hilsen

Øyvind Hauken

SKOLERUTE 2018-19