Hjemmeundervisning

Som en følge av regjeringens vedtak om stengte skoler på grunn av smittefare, så må vi dessverre en tid gjennomføre hjemmeundervisning. Det er usikkert når skolelokalene blir åpnet igjen, men regjeringen sier at de har som målsetting at alle elever skal få gå på skolen igjen før skoleåret er omme.

Alle elevene skal få fullført fagene de har dette skoleåret. Det skal settes standpunktkarakter i alle avsluttende fag og terminkarakter i øvrige fag. Alle som fullfører siste år skal få vitnemål, selv om det ikke blir eksamen.

Alle skriftlige eksamener denne våren er avlyst, mens det fortsatt er uklart om det blir muntlig eksamen.

Hjemmeundervisningen foregår som hovedregel som videomøter etter gjeldende timeplan. Faglæreren innkaller elevene til hvert enkelt videomøte via elevenes skolemail (google).